Home

Nieuws

Subsidie voor UVC-gewasbescherming

Provincie Gelderland en het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stellen subsidie beschikbaar voor de doorontwikkeling en bouw van prototypes voor de UVC-gewasbescherming techniek.

Drie Wageningse ondernemingen, Clean Light BV, UV Source BV en Matching Innovation BV krijgen gezamenlijk een substantiële subsidie voor de UVC-gewasbescherming techniek als alternatief voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
Deze subsidie is toegekend op basis van het Europese stimuleringsprogramma 'GO Gebundelde innovatiekracht', waarmee de EU de innovatiekracht en concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Oost-Nederland en de FoodValley regio wil versterken.

Specifieke toedieningsapparatuur
In samenwerking met diverse kennispartners in binnen- en buitenland, waaronder Wageningen UR, is de laatste jaren gebleken dat deze techniek effectief verschillende schimmels bestrijdt in diverse teelten. In het huidige project, met een omvang van meer dan 1 miljoen euro, worden modulair opgebouwde toepassingsapparatuur en specifieke schimmelwaarschuwingssystemen ontwikkeld.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.