Home

Nieuws

Sector wil fytosanitair beleid vernieuwen

Sectororganisaties in de tuinbouwketen pleiten voor een nieuw fytosanitair beleid om de handelspositie van Nederland in het buitenland te behouden.

Zo pleit de sector voor meer capaciteit bij de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en een systeem van certificering door de sector zelf. Dat blijkt uit een sectorvisie op fytosanitair beleid. Fytosanitaire zaken zijn steeds vaker reden voor het wegvallen van buitenlandse markten. Er zijn stappen nodig om dat te voorkomen, stelt de sector in de visie.

Meer inspanningen

Het vertrouwen in Nederlands product moet overeind gehouden worden door meer inspanningen. Nederland heeft een voorsprong op dit vlak en profiteert daarvan door goed in de te spelen op bedreigingen, maar het buitenland dreigt de achterstand in te lopen en meer detectietechnieken op te nemen. De sector vindt het daarom belangrijk dat de capaciteit en kennis bij PD en ministerie van LNV uitgebreid wordt op terreinen van exportondersteuning.

Actieve voorlichting

Op gebied van voorlichting verwacht de sector een actievere rol van deze partijen. Ook is het nodig om sanctiemaatregelen te treffen voor bedrijven die regels overtreden. De sector stelt namelijk voor een eigen fytocertificaat af te geven. De PD zou deze bedrijven kunnen erkennen. De voorkeur gaat uit voor aansluiting bij een bestaand certificeringssysteem (MPS, Globalgap). Deze sys­temen zouden daarvoor een fytosanitaire paragraaf met sancties moeten ontwikkelen.

Financieel vangnet

Ook vindt de sector dat actief werk gemaakt moet worden van een financieel vangnet voor bedrijven. Bij uitbraak van een quarantaineziekte is ondersteuning nodig voor deze bedrijven. Nieuwe maatregelen als een eigen sectorcertificaat kunnen alleen succesvol zijn als deze door het buitenland geaccepteerd worden. Daarvoor moet draagvlak ontwikkeld worden. Op dit moment staat het Nederlandse fytosanitaire beleid onder kritiek van Rusland, dat de KCB-certificaten niet langer accepteert. Rusland wil een sterke overheidsrol in de controle-organisatie. LNV werkt nu aan een verbeterplan speciaal voor Rusland.


Bron: AgD.nl

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.