Home

Nieuws

Project werkt aan schonere Maas

Het project ‘Samen werken aan een schone Maas’ is gestart, met als doel om de belasting van de Maas met gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Het project ging op 17 juli van start met een boottocht door de Biesbosch. In een unieke samenwerking stimuleren drinkwaterbedrijven en fabrikanten in dit project een sprong richting duurzaamheid, door innovaties van spuitmachines en zuiveringssystemen. Het project wordt uitgevoerd door Riwa-Maas, Federatie Agrotechniek, Provincie Noord-Brabant, CLM, DLV plant en PPO met subsidie van Agentschap NL.


Optimaal gebruik techniek

In groepen van loonwerkers en telers worden de innovaties in de praktijk toegepast. Daarbij worden deelnemers gecoached in optimaal gebruik van de techniek, en krijgen ze advies over andere emissieroutes op hun bedrijf.

Bovendien voert het projectteam een verkenning uit van een vervangingsregeling om verouderde spuiten versneld te vernieuwen.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.