Home

Nieuws

Poolse werknemer voorgelicht door FNV

Het Productschap Tuinbouw heeft voor dit jaar 100.000 euro uitgetrokken voor de voortzetting van het project ‘MOE-werknemers in de tuinbouwsector’. Met dit project informeert de FNV vooral Poolse medewerkers over hun rechten en plichten als zij werken in de tuinbouw.

Het gaat om een drie-jarig project en dit project loopt sinds oktober 2009. Het doel van het project is om vooral Poolse werknemers die via uitzendbureaus of bij telers zelf in de tuinbouw werken, zelfredzaam te maken in de Nederlandse samenleving. Twee werknemers van FNV Bondgenoten informeren de werknemers uit de MOE-landen actief over onder andere hun rechten.

Drie-jarig project
Het project wordt begeleid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, Productschap Tuinbouw en een projectleider. De stuurgroep vindt dat het project toegevoegde waarde heeft en daarom moet worden gecontinueerd. Aan het project betalen verschillende tuinbouwsectoren mee binnen het PT namelijk; groenten en fruit, bloemen, bloembollen, bomen en hoveniers. Eind dit jaar wordt het project geëvalueerd en wordt bekeken of het in 2011 ook doorgang vindt. Ook dan komen de kosten uit op 100.000 euro.

Lees meer over dit project in het interview met de twee FNV’ers in Groenten & Fruit Actueel van dinsdag 22 juni.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.