Home

Nieuws laatste update:10 jun 2010

Plannen voor campagnes tomaat en peer

De sectorcommissie Groenten en Fruit van het PT beslist volgende week over een collectieve bijdrage aan voorgenomen promotieprojecten voor tomaat en peer.

Voor tomaat richt het project zich op consumptieverhoging in Nederland en Duitsland. Het plan is symbolen te ontwikkelen die consumenten helpen de juiste tomaten te kiezen bij de beoogde toepassing, zoals snack, salade of soep. Het project draagt bij aan een beter imago van Nederland als productieland van tomaat.

1,5 miljoen euro
Producentenorganisaties van tomaat richten zich met acties op de handel en retail en er komen promotieacties als kookprogramma’s op tv. Het project vergt tot en met 2012 ruim 1,5 miljoen euro, waarvan circa 150.000 euro als PT-bijdrage wordt gevraagd. Het restant is GMO-geld en eigen budget van de producentenorganisaties.

Afzetverbetering Conference
Het perenproject richt zich op afzetverbetering van Conference in Duitsland. Nederlandse ketenpartijen werken samen met Belgische Conferencetelers aan onder meer kennis bij consumenten over (eigenschappen van) Conference, meer schapruimte in supermarkten en promotieacties. 
Voor het opstellen en uitvoeren van het projectplan is tot en met 2014 bijna 1,2 miljoen euro nodig, waarvan 390.000 euro als PT-bijdrage wordt gevraagd.

GMO voor sterkere marktpositie
De Nederlandse voedingstuinbouw ontvangt jaarlijks tientallen miljoenen euro uit het EU-budget van de Gemeenschappelijke Marktordening Groenten en Fruit (GMO). De huidige regeling loopt in 2013 af en momenteel vindt discussie plaats over voortzetting ervan. De indruk bestaat dat een steviger inzet van GMO-geld op een sterkere marktpositie bijdraagt aan behoud van de regeling, aldus het PT. In Nederland is de afgelopen jaren het geld met name benut voor faciliteiten voor opslag en het be- en verwerken van producten.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.