Home

Nieuws

Meer tijdelijke woonruimte voor MOE-landers

De overheid gaat met een kennisnetwerk en een praktijkteam gemeenten helpen bij het in goede banen leiden van de huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa (MOE-landers). Dat is onderdeel van het plan van aanpak van Minister van Middelkoop.

Het plan van aanpak over de arbeidsmigranten uit Midden - Oost-Europa richt zich vooral op inburgering en op wonen. Aanleiding voor het plan van aanpak is dat in een aantal stedelijke wijken de overlast door de concentratie van kamerverhuurpanden voor de Midden- en Oost-Europese werknemers toeneemt.

Het ministerie heeft verschillende onderdelen in het plan van aanpak staan. Zo wil het de gemeenten een extra hulpmiddelen bieden. Die moet het gemeenten makkelijker maken de bestaande wettelijke mogelijkheden om MOE-landers aan voldoende en goede woonruimte te helpen, om eventuele overlast aan te pakken en om hun integratie en inburgering in de samenleving te bevorderen. Het gaat hier om een kennisnetwerk tussen gemeenten en ministerie.

Groter aanbod in land- en tuinbouwgemeenten
Ook wil het ministerie het aanbod van tijdelijke huisvesting vergroten. Werkgevers spelen daarbij een belangrijke rol. Van Middelkoop heeft afspraken met werkgevers gemaakt over hun rol bij het bieden van onderdak. Zo kunnen door wetswijzigingen gemeenten makkelijker toestaan dat gebouwen met een ‘niet-wonen functie’ geschikt worden gemaakt voor logies van tijdelijke werknemers. Verder zet het actieplan in op een groter aanbod van huisvesting in de land- en tuinbouwgemeenten, de plek waar arbeidsmigranten vaak werken. Zo worden de stedelijke wijken ontlast. De georganiseerde werkgeversorganisaties gaan zich inzetten voor het in de CAO vastleggen van een uniforme norm voor de kwaliteit van de huisvesting en de handhaving van die norm.

Op de website van het ministerie van VROM staat mee over het plan van aanpak.


Bron: gfactueel.nl - Auteur: Ellis Langen
Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.