Home

Nieuws

Joustra: ‘LNV zal mogelijk verdwijnen’

Het is niet ondenkbaar dat met de komst van een nieuwe coalitie het ministerie van LNV zal worden ondergebracht bij andere departementen. Dat zegt Tjibbe Joustra, voorzitter van het PT en prominent lid van de VVD.

De nieuwe coalitie zal heel kritisch gaan kijken naar het aantal departementen. Diverse politieke partijen hebben aangegeven het aantal ministeries te willen beperken. Het ministerie van LNV zou ook hoog staan op de lijst van mogelijke departementen die worden wegbezuinigd en dus als zelfstandig ministerie zal ophouden te bestaan. Joustra: “LNV staat hoog genoteerd op de lijst van bezuinigingsposten.”

Ondernemerschap
Binnen zijn eigen partij gaan gedachten op voor een zogenaamd ministerie van ondernemerschap, waar onder andere LNV en EZ onder zouden kunnen vallen.

Lobby anders
De lobby vanuit de sector die nu gericht is op voornamelijk LNV zal in de toekomst ook anders georganiseerd gaan worden. Het effect voor de tuinbouw zal gering zijn, verwacht hij. “De tuinbouw is traditioneel de sector die het verst van de overheid afstaat en het meest zelfstandig opereert.”

Voortbestaan PT
Het wegbezuinigingen van de Productschappen zal minder waarschijnlijk zijn, verwacht Joustra. “Het voortbestaan van de Productschappen is niet aan de orde geweest in de campagnes. Het opheffen levert geen geld op en zal op de korte termijn niet aan de orde zijn. De uitkomst van de draagvlaktoets volgend jaar zal meer van belang zijn voor het voortbestaan van het PT.”


Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Esther de Snoo


Of registreer je om te kunnen reageren.