Home

Nieuws

Greenport kan beste zonder overheid verder

De commissie Nijkamp adviseert dat de overheid in de toekomst uit de organisatie Greenport Nederland moet stappen evenals de decentrale overheden zoals provincies en gemeenten.

In Greenport Nederland zitten nu nog naast het bedrijfsleven en belangenorganisaties, de lokale, provinciale en landelijke overheid. De commissie Nijkamp adviseert dat het niet verstandig is wanneer de rijksoverheid in de toekomst participeert in Greenport Nederland.

Zuiverder
Het ‘eruit stappen’ van de overheid is nodig wanneer er een High Level Greenport Group ontstaat. Die kleine club zou dé gesprekspartner worden voor de overheid. 'Dan zou het raar zijn als de rijksoverheid zelf ook nog vertegenwoordigd zou zijn in Greenport Nederland', aldus het rapport van Nijkamp. Volgens de adviesgroep Nijkamp is het eveneens ‘zuiverder’ wanneer op termijn decentrale overheden (provincies en gemeenten) niet langer zitting hebben in Greenport Nederland en in regionale greenportorganisaties.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.