Home

Nieuws

Emissies gewasbescherming via spuien

Lang is gedacht dat emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater via de lucht zouden gaan. Uit metingen van de Zuid-Hollandse waterschappen en Bayer bleek onlangs dat de emissie verloopt via lozingen van het bedrijfsafvalwater, met name spuiwater.

Door sluiting van de waterketen wordt dus meteen de emissie van gewasbeschermingsmiddelen aangepakt. Tegelijk kan heel wat bespaard worden op meststoffen en uitgangswater, zo bleek gisteren op de Kennisdag Water bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Meer verlies dan gedacht
De emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater zijn nog steeds erg hoog, blijkt uit metingen van onder anderen LTO Groeiservice en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Onderzoek van LTO Groeiservice op 240 tuinbouwbedrijven(komkommer, tomaat, chrysant en gerbera) laat zien dat veel telers die opgeven het drainwater te hergebruiken, toch nog heel wat meststoffen spuien op het oppervlaktewater. Op tomatenbedrijven (335 kuub spui per hectare) ging nog 110 kilo stikstof en 18 kilo fosfaat per jaar de sloot in; bij komkommer (662 kuub spui) werden waarden gevonden dat 162 kilo stikstof en 2 kilo fosfaat.

Veel geld de sloot in
Veel telers zijn verrast als ze geconfronteerd worden met de meetgegevens. Door de oorzaken te analyseren en te verhelpen is vaak letterlijk veel winst te behalen. Jaap Bij de Vaate van DLV Plant rekende voor dat een kuub drainwater met een ec van 3 mS/cm een waarde vertegenwoordigt van 2,50 euro per kuub. Als de zandfilter dagelijks met 8 kuub drainwater wordt teruggespoeld gaat op een bedrijf van 6 hectare jaarlijks voor 6.000 euro de sloot in, aldus Bij de Vaate.
Veel voorkomende oorzaken zijn het terugspoelen van filters met drainwater, lekkende systemen en te geringe capaciteit van de drainwateropvang. Daarnaast bestaan er per bedrijfssituatie vaak knelpunten die minder makkelijk zijn op te lossen. Op de Kennisdag Water waren heel veel initiatieven te zien en te horen die moeten leiden naar een emissieloze tuinbouw in 2027.

De verschillende presentaties van de Kennisdag Water zijn te downloaden op de websites van WUR Glastuinbouw en LTO Groeiservice.

Bron: Groenten&Fruit – Auteur: Gerard Boonekamp


Of registreer je om te kunnen reageren.