Home

Nieuws

Definitieve invoering Wabo op 1 oktober

Minister Huizinga van VROM heeft, in overleg met IPO, VNG en UvW besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is.

De Wabo zorgt voor een betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burger en bedrijven. Deze integrale vergunningverlening en handhaving zal  door een doelmatiger manier van werken administratieve lastenverlichting opleveren. Daarnaast levert de omgevingsvergunning een flinke besparing op. De totale administratieve lastenverlichting  komt uit op ruim 105,5 miljoen euro per jaar voor bedrijven.

Eén omgevingsvergunning
Door de invoering van de Wabo worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure. Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via Omgevingsloket online.
Het aanvragen van een vergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Bedrijven en gemeenten vinden de regels niet altijd duidelijk en lastig uit te voeren. Verder worden gemeenten, provincies en waterschappen geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het ministerie van VROM wil zorgen dat bedrijven en burgers minder regeldruk ervaren door slimmere regels, verbeteringen in de uitvoering en minder lasten.

Bron: Groenten&Fruit - auteur: Herma Enthoven
Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.