Home

Nieuws 1 reactie

DPA verhoogt marketingbudgetten binnen GMO

DPA directeur Hans van Es en voorzitter Theo Tijssen willen dat telersverenigingen voldoende geld uittrekken voor marketing, promotie en innovatie. DPA heeft de intentie uitgesproken om hiervoor 10% GMO te reserveren, LTO meent dat dit bedrag naar nieuwe projecten moet gaan. Dat vindt DPA irreëel.

De telersverenigingen hebben de afgelopen maanden veel kritiek op zich af zien komen over de bestedingen van GMO gelden. Zij zouden te veel in bakstenen hebben geïnvesteerd met de nadruk op kostprijsverlaging in plaats van het stimuleren van afzetversterkende maatregelen. Hans van Es verweert zich tegen deze opvatting. “Kritiek is makkelijk, maar vergeet daarbij niet dat de teler voor iedere euro subsidiegeld zelf ook een euro op tafel moet leggen.”

Accentverschuiving
De tijd is rijp voor verschuiving van het accent. De Nederlandse telers hebben optimaal gebruik kunnen maken van de Europese voorzieningen, waardoor de infrastructuur van de sector inmiddels veel meer conform de wensen van de markt is ingericht”, meent Theo Tijssen. “Het is dus logisch dat er nu meer aandacht moet komen voor promotie en marketing.

DPA vs LTO
Het verschil van opvatting tussen DPA en LTO zit hem in het feit dat de laatste ieder jaar voor 10% GMO nieuwe projecten wenst. Hierdoor zal het totale budget de komende jaren aanzienlijk hoger uitkomen dan de beoogde 20 miljoen euro die DPA in gedachte heeft. De consequentie hiervan is dat het totale budget dan de komende jaren oploopt naar 25, 30 en 35 miljoen euro. Dat vindt DPA irreëel.

Lees heel het artikel aanstaande dinsdag in Groenten & Fruit Actueel

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Pieternel Bouwman - van Velden

Pieternel Bouwman - van Velden

Eén reactie

  • no-profile-image

    Peter Verschuren

    Zelfs 35 miljoen is niet meer dan een mager begin. Het roer moet echt 180 om. Doorgaan op dezelfde koers met een kleine correctie en verwachten dat het vanzelf beter gaat dat is pas echt irreëel.

Of registreer je om te kunnen reageren.