Home

Nieuws

Collectief veilen nekte fusie ZON - Fruitmasters

Het verdwijnen van het op naam veilen voor de leden van Fruitmasters is een van de belangrijkste struikelblokken voor het staken van het fusietraject met ZON Cooperatie.

De leden van Fruitmasters en met name de leden in en rond Betuwe zijn van oudsher vrij individueel ingesteld. Daarbij verschafte het op naam veilen de mogelijkheid aan de fruittelers om zich te onderscheiden en afnemers direct aan zich te binden. Dat blijkt uit navraag bij diverse bronnen bekend met Fruitmasters.

Collectief
De fusie zou echter als gevolg hebben dat het op naam veilen binnen enkele jaren zou gaan verdwijnen en plaats maken voor het collectief aanbieden van product. Dat leverde bij leden veel weerstand op waardoor een goedkeuring van de leden voor de voorgenomen fusie ver weg was. Binnen ZON is sprake van nagenoeg volledige collectiviteit.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Esther de Snoo


Of registreer je om te kunnen reageren.