Home

Nieuws

Betere afstemming pachtprijzen

Er zijn drie adviezen opgesteld, om hevige fluctuaties in regionormen en veranderpercentages bij pachtprijzen te voorkomen.

De commissie van Hall, waarvan het LEI penvoerder was, adviseert de minister van LNV om de fluctuaties op drie manieren te beperken. Ten eerste door de aftrek voor reserveringen afhankelijk te maken van de hoogte van de grondbeloning.

Ten tweede om het veranderpercentage voortaan te bepalen door de nieuwe regionorm te delen door de oude regionorm, in plaats van door de laatst betaalde pacht. Ook wordt geadviseerd om pachtnormen jaarlijks aan te passen, in plaats van om de twee jaar.

 

Ondergrens

Daarnaast adviseert de commissie om per regio, behalve een regionorm-gerelateerde bovengrens, ook ondergrens in te voeren, om de grote spreiding in de pachtprijzen te beperken. Ook wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor het invoeren van een systeem met toeslagen en aftrekken, in relatie tot productieomstandigheden.

 

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.