Home

Nieuws

Beregeningsverbod oppervlaktewater Limburg

Waterschap Peel en Maasvallei heeft besloten dat vanaf maandag 28 juni 07.00 uur geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Het waterschap meldt dat zo'n 700 betrokken boeren daarover zijn geïnformeerd.

Het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg is laag, aldus het waterschap. "Dit komt door de droogte en warmte van de afgelopen dagen. Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en voldoende voorraad te behouden voor de warme en droge periode die wordt verwacht."

Uitzonderingen
Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit alle beken in Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van de beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben. Dat zijn met name de Niers, de Swalm en de benedenstroomse gedeelten van de Heukelomsebeek, de Eckeltsebeek, de Neerbeek en de Oostrumsche beek.

Het verbod geldt ook niet voor onttrekkingen met pompen waarvan de capaciteit gelijk aan of kleiner is dan 5 m³ per uur voor het vullen van een buffervoorziening. Deze uitzondering is met name gemaakt voor de beregening van gevoelige teelten.

Bron: Agrarisch Dagblad

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.