Home

Nieuws 7 reactieslaatste update:18 mei 2010

Sector werkt aan visie voor afzet

Belangenbehartigersorganisaties, Rabobank en een tweetal afzetpartijen zijn deze maand gestart met gesprekken om uit te zoeken of zij kunnen komen tot een gezamenlijke afzetvisie.

Vertegenwoordigers van Frugi Venta, DPA, FresQ, Greenery, gemeente Westland, Rabobank en LTO Glaskracht zijn dit voorjaar bij minister Verburg van LNV geweest met het verzoek of het ministerie wilde meewerken aan een plan voor de voedingstuinbouw. Daarop is besloten om Rijnconsult te vragen om als projectbegeleider op te treden met als doel het realiseren van een eensluidende tuinbouwvisie. Dat hebben diverse vertegenwoordigers van betrokken partijen bevestigd.

Plan in zomer klaar
Rijnconsult is bezig met diverse informatiesessies. Die lopen in mei en juni nog door. Plan is om de uiteindelijke visie komende zomer te presenteren aan het ministerie van LNV/EZ. Inhoudelijk willen de betrokken partijen niet op voorhand in gaan op het te schrijven plan om het proces van brainstormen en toenadering niet te verstoren. De visie zou geen korte-termijnoplossing behelzen, maar een toekomstvisie zijn voor de langere termijn. De uitkomst bevat doelstellingen over waar de sector over drie jaar zou moeten staan. De weg daar naartoe wordt vertaald in concrete opdrachten voor de individuele partijen.

Concentratie van afzet
Gezien de eerdere informatie die de betrokken partijen naar buiten hebben gebracht, is het waarschijnlijk dat de kernpunten worden een concentratie van de afzet naar minder afzetpartijen in Nederland. De eerder gepresenteerde franchiseformule van de Rabobank kan daar een rol in gaan spelen. Frugi Venta en LTO Glaskracht noemden eveneens ketensamenwerking in de beleidsplan als speerpunt.

Grote veranderingen
De agf-handel is onderhevig aan grote veranderingen met fusies, discussies over afzet en gmo. Sinds het vastlopen van de APO’s wordt er gezocht naar andere mogelijkheden en oplossingen om tot nieuwe samenwerkingsvormen op afzetgebied te komen waarbij de kracht van teelt en handel beter wordt benut.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Esther de Snoo

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Bernhard Nanninga, (Agrado, marketing en strategie

  Een prima initiatief en ik sta er helemaal achter om één sectorvisie te hebben maar…. Ik heb wel een kanttekening. We hebben in oktober 2008 ook al een pracht van een sectorvisie gekregen, mede ontwikkelt door dezelfde Rijnconsult.
  Visie 2040
  Hierin staat heel duidelijk wat de te volgen koers zou moeten zijn: EXCELLEREN staat met koeienletters op de voorpagina van dit rapport. Wat hebben wij met z’n allen met dit rapport gedaan?
  Er staat toch duidelijk in wat er aan de hand is en wat de sector zou moeten doen aan de hand van drie keuzen namelijk potverteren, consolideren of excelleren. Het laatste dus. Wat betekent dat in de praktijk? Kansen in de markt benutten op basis van de aanwezige trends: gemak, gezond, duurzaam en authentiek.
  Nu kunnen we wachten tot een volgend omvangrijk rapport klaar is gemaakt door hetzelfde bureau of we gaan aan de slag en verdiepen ons in de kansen in de markt en maken een keuze uit de kansen welke het beste perspectief bieden. Afwachten wat een collectieve aanpak zou moeten zijn en met z’n allen dit gaan volgen leidt tot een verschuiving van het probleem.
  We moeten namelijk sterkten van ons kunnen als individuele teler of als telersvereniging koppelen aan kansen in de markt. Schakel hiervoor een gespecialiseerd adviesbureau is om te ondersteunen omdat dit vakwerk is. Ja, ik weet dat ik spreek voor eigen parochie maar ik weet ook waar het toe kan leiden en dat dit nodig is om te kunnen excelleren.
  Wat we nodig hebben zijn concrete strategische koersen voor de verschillende bedrijven welke zijn gericht op het excelleren in de markt. Niet langer generiek in de Duitse vechtmarkt maar specifiek en gericht op een doelgroep. Het "hoe dat te doen" is maatwerk en vakwerk zoals het telen van tomaten, paprika's en komkommers.

 • no-profile-image

  Peter Verschuren

  Ik hoop dat het plan de volgende punten bevat.

  1) vraag stimuleren
  Het hele budget voor GLB in Europa zou moeten worden ingezet om het gedrag van mensen mbt eten en bewegen te veranderen. Obesitas en kosten gezondheidszorg worden anders onoverkomelijke problemen. Minder vetten, koolhydraten en eiwitten eten en meer groenten.

  2) ondernemerschap stimuleren
  We zullen moeten leren dat wat we zelf op ons bedrijf doen ook gevolgen heeft voor de sector als geheel. Als je zelf uit gaat breiden en iedereen doet dit dan komt er overaanbod en dus komt je rendement onder druk ipv dat het beter wordt.

  3 MVO in de keten afdwingen
  Het risico en de kosten van de gehele keten worden zoveel mogelijk afgewenteld op de primaire sector, ga hiermee door en er is binnenkort geen sector meer. MVO betekent voor andere ketenpartners een deel van het risico en de kosten.

  4) informatie voorziening/transparantie
  Er is een grote onbalans tussen de informatie bij de telers (weinig tot niets) en de andere partijen in de keten. Dit moeten een gelijk speelveld worden anders ben je nergens of allemaal veel informatie of allemaal niets. Dit laatste werkt in de boomkwekerij.

  5) informatie voorziening consument/burger en teler
  De consument/burger heeft geen idee hoe voedsel bereid moet worden en wat goed voor hem is. De teler weet niet wat de consument wil. Als je MVO in de keten wil afdwingen heb je de NGO's nodig oftewel betrokkenheid van de burger.

  6) Sub-stream /main stream keuze
  Je hebt een markt voor producten met meerwaarde (streek, smaak, bio, enz), maar dit is niet voor iedereen weggelegd. hoe moet je deze markt ontwikkelen, kun je er iets mee voor jou onderneming?

  Samenwerking staat er niet bij. Ik zie het nooit gebeuren dat samenwerking in de vorm van bundeling ontstaat, iets oplevert of standhoudt. Werk samen om bovenstaande punten te bereiken en dan heb je het maximale gedaan.

 • no-profile-image

  Peter Verschuren

  Wat betreft de GLB wil ik nog toevoegen dat ik helemaal geen bijstand wil in de vrom van toeslagrechten of GMO subsidie oid. Dan zet ik nog liever een bordje TE KOOP aan straat. Als de burger eisen stelt aan mijn productiewijze moet de consument dat betalen en niet de belastingbetaler.

 • no-profile-image

  Jolanda Compliment BV

  Als dat maar goed gaat.

  Welke sector is nog meer bezig met een gezamelijke visie?
  zou Sony overleggen met Phillips hoe zij meer TVs kunnen verkopen?

  helaas zie ik hier enkel tussenhandels vermeld en dan ook nog ongeveer de grootste van het land.
  Ik persoonlijk ben bang dat ik als onafhankelijke teler dadelijk verplicht in een hokje geduwd wordt.
  Nog erger is het dat Verburg met mijn/onze belastingcenten dergelijke onderzoeken laat uitvoeren, terwijl ik als onafhankelijke teler nergens bij wordt betrokken.
  De kans is op deze manier groot dat ik verplicht ben me binnen enkele jaren aan te sluiten bij een zo'n organisatie.
  Ik ben ondernemer geworden om mijn eigen visie's te creeeren en mijn eigen beslissingen te nemen ik creeer mijn eigen afzet. Helaas laten veel concollegas dit over aan afzetorganisaties met alle kosten van dien.
  Men komt toch nooit tot een oplossing want vergeet niet, hoe slecht het ook gaat in de sector, bovenstaande bedrijven zullen daardoor nooit verlies draaien.
  mevr. Verburg betrek in deze visie ook onafhankelijke telers dan zult u zien dat de uitkomst toch echt wel iets anders gaat worden.

 • no-profile-image

  Peter Verschuren

  Na enige reflectie wil ik nog een paar punten toevoegen:

  1) Gezien de betrokken partijen lijkt het mij meer een visie op de glasgroententuinbouw. Waar zijn de vertegenwoordigers van vollegrondsgroenten, paddestoelen en fruitteelt. Een gemiste kans.
  2) Het gebrek aan reactie laat wel zien dat het merendeel van de tuinders niet zit te wachten op nog een visie. Doe het nu goed aub en doe anders geen moeite.
  3) Eigenlijk zou er een soort Zalm-norm moeten komen dat besteding van geld aan technische onderzoek (meer aanbod) nooit meer mag zijn dan besteding van geld aan promotie (meer vraag).
  4) Marco economisch is er sprake van een kentering van een economie met inflatoire risico's in de jaren negentig en voortien (je moet er wat van maken) naar een economie met deflatoire risico's. Bij deze laatste is stijging van de voedselprijzen veel minder een probleem in mijn beleving. Dit biedt mogelijk een opening in de wet en regelgeving op marktgebied.

 • no-profile-image

  oostlander

  Beste Bernard, een regel van jouw stukje lezen en we weten weer waar jij naar toe wil, promotie, marketing, onderzoek en meer van dat wollige geblaat wat ons de laatste jaren juist tegengewerkt heeft..
  Geef nou eens een voorbeeld uit jouw loopbaan waarmee jij bewijst dat jouw theorie wel werkt!!

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  De minister vertelde me tijdens een interview dat ze niet over de brug komt als er geen goed plan komt. Ik vroeg haar toen hoe je ooit een plan kunt maken voor een sector die als totaal moet gaan voor excelleren en toegevoegde waarde als die maar een schijntje op zijn thuismarkt afzet en verder voor de prijsvorming afhankelijk is van handel. Daar wist ze ook geen antwoord op. 'Ik ga niet voorschrijven hoeveel en wat je moet maken'. Dat vermoedde ik al.

  Ik ben heel benieuwd wat er behalve gemeenplaatsen nog voor zinvols in dat rapport kan komen te staan.

  Wat wel kan: voorbeelden van concrete nieuwe combinaties. Die zullen niet van 'de sector' zijn maar van individuele ondernemers zijn. Ze zullen wel anderen inspireren. Helaas, voor zulke oplossingen helpen rapporten en de Bijbel niet.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.