Home

Nieuws

Milieulast middelen nog te hoog

Het einddoel van het convenant duurzame gewasbescherming, een 95 procent lagere milieulast door middelengebruik in 2010 ten opzichte van 1998, wordt niet gehaald. Die verwachting spreekt LNV-minister Gerda Verburg uit in een brief aan de Kamer.

Verburg baseert haar verwachting op het voortgangsverslag van het convenant, dat wordt voorgezeten door de ex-minister van milieu Hans Alders. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) was in 2007 de milieulast 85 procent lager, met de aantekening dat de grootste winst al werd behaald vóór het sluiten van het convenant in 2003.

Aantal middelen toegenomen
Het PBL is al bezig met een nieuwe evaluatie, die eind 2011 klaar is. Resterende opgaven worden opgenomen in een Nationaal Beleidsplan, waartoe Nederland op grond van nieuwe EU-regels is verplicht. Verburg meldt dat Nederlandse telers nog altijd een effectief middelenpakket tot hun beschikking hebben. Sterker nog: het aantal toegelaten middelen steeg van 697 eind 2007 naar 759 eind 2009. Ook zijn meer werkzame stoffen op de markt: 232 in plaats van 218.

Meer gebruik per hectare
Het CBS meldde deze week dat het totale middelengebruik in de agrosector stabiel is, hoewel er grote verschillen zijn per teelt. Natuur en Milieu wijst op het toegenomen middelengebruik per hectare. Volgens de organisatie heeft het convenant gefaald en is het tijd voor wettelijke eisen.

Bron: Agrarisch Dagblad

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.