Home

Nieuws

Hoogstraten boekt bijna zes ton winst

Veiling Hoogstraten heeft het boekjaar 2009 afgerond met een winst van 593.000 euro. De leden keurden donderdag 29 april op de algemene ledenvergadering de jaarrekening over 2009 goed.

Ondanks het erg slechte tuinbouwjaar kon de veiling winst maken. Uit de jaarrekening blijkt dat er over 2009 een winst is gemaakt van 593.000 euro. Daarvan wordt 24.000 in de vorm van een dividenduitkering en de rest,  569.000 wordt toegevoegd aan de reserves. Belangrijk is de vaststelling dat in de resultaatbepaling een coöperatieve teruggave is verrekend van 1,3% op de waarde van de omzet van de leden. Hierdoor bedraagt de aangerekende veilcommissie over het voorbije jaar gemiddeld 1,2% op de omzet. Veiling Hoogstraten heeft een eigen vermogen van ruim 33% en een cash-flow van ruim 2 miljoen.

Vooral veel meer tomaten

Veiling Hoogstraten slaagde er in om in het voorbije werkjaar de productomzet nagenoeg op peil te houden met 119,5 miljoen. Het totale zakencijfer overschreed net de 150 miljoen. Dit was vooral het gevolg van forse volumetoenames in zowel aardbeien (+15%), tomaten (+44%) als in paprika (+30%).  Komkommer kende een terugval van mijn acht procent tov 2008. Deze volumetoenames compenseerden de slechte prijsvorming. De jaarmiddenprijzen van aardbeien, tomaten, paprika en komkommer moesten respectievelijk 11.9%, 27.3%, 35.6% en 6.8% prijsgeven ten opzichte van 2008.

De areaalsopgaven geven aan dat ook in 2010 het volume product op Veiling Hoogstraten verder zal toenemen.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.