Home

Nieuws

Geleidelijke aanpassing aan klimaatverandering

Het LEI heeft onder de titel 'Is de tuinbouwsector klaar voor een paar graden meer?' een verkenning uitgevoerd naar de gevolgen van de klimaatverandering voor de Nederlandse tuinbouw.

Uit de verkenning, die uitgevoerd is in opdracht van het Productschap Tuinbouw, komt naar voren dat de klimaatverandering geleidelijk verloopt. De bedrijven kunnen daardoor voortdurend hun bedrijfssysteem aanpassen waardoor de gevolgen relatief beperkt blijven. Een punt van aandacht is de toename van extreme weersomstandigheden in relatie tot de toenemende kwetsbaarheid van steeds (kapitaal-)intensievere bedrijfssystemen.

Wel alert blijven
Al met al lijkt aanpassing voor de Nederlandse sector goed te doen via technische ontwikkelingen en innovatie. De verkenning benadrukt daarbij dat dit niet betekent dat er geen ‘werk aan de winkel’ is. De juiste strategieën zullen hiervoor moeten worden ontwikkeld. Gezien de verschillen in regio en gewas ten aanzien van de gevoeligheid voor klimaatverandering, zullen dat verschillende strategieën moeten zijn.

Bij de verkenning wordt een overzicht gegeven van kansen en bedreigingen, met daarbij de urgentie en mogelijke strategieën. Water, ziekten- en plaagdruk, extreme weersomstandigheden en innovatietrajecten zijn de thema’s die in relatie tot klimaatverandering op de kortere termijn aandacht behoeven.


Bron: LEI


Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.