Home

Nieuws 2 reacties

Fusie ZON en Fruitmasters stopt

Vandaag hebben de besturen, Raden van Commissarissen en directies van ZON en Fruitmasters besloten hun eigen weg te vervolgen en de gesprekken over een mogelijke fusie niet voort te zetten. Beide coöperaties hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de toekomstige manier van vermarkten van de producten.

De gezamenlijke besturen, Raden van Commissarissen en directies hebben vastgesteld, mede op basis van raadpleging van de leden, dat de wensen van beide coöperaties met betrekking tot het toekomstige vermarkten niet verenigbaar zijn. Dit is de aanleiding geweest om de fusiegesprekken te beëindigen, hoewel uit onderzoek blijkt dat fusie diverse voordelen zal bieden.

Mogelijkheden onderzocht
De afgelopen maanden is door een team van interne en externe experts de mogelijkheid van een fusie nader onderzocht. Daarbij is ook gekeken naar de huidige manieren van vermarkten en zijn scenario’s ontwikkeld voor het vermarkten door de eventuele nieuwe  combinatie. In het onderzoek is geconstateerd dat tussen ZON en Fruitmasters belangrijke verschillen bestaan op het punt van het collectief vermarkten.  

Collectieve vermarkting
Binnen ZON is sprake van nagenoeg volledige collectiviteit. Fruitmasters heeft voor een beperkt aantal rassen verplichte afzetplannen, hanteert voor een enkele rassen vrijwillige  
plannen en voor een aantal producten geen collectieve vermarkting.  

Zelfstandig verder
Niettemin hebben de besturen, Raden van Commissarissen en directies er echter het volste vertrouwen in dat de coöperaties ook op zelfstandige basis goede toekomstperspectieven behouden en zullen zij onverkort hun koers doorzetten in het belang van hun leden.  

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Esther de Snoo

Laatste reacties

 • no-profile-image

  De doorbijter

  ??

 • no-profile-image

  Westlander

  geen 1 van ALLE telersverenigingen /handelshuizen heeft toekomstperspectieven als ze hun toeleveranciers laten doodbloeden.
  Ik zou zeggen zeg allemaal je lidmaatschap op en start 1 nieuwe veiling /vereniging .geen fusies, geen gezeur van daar krijg je meer ,want het kost ons altijd meer dan het oplevert.
  En voor de Nma: de produktbeschikbaarheid voor de consument komt in het geding dus we moeten wel.

Of registreer je om te kunnen reageren.