Home

Nieuws

Bevrijdingsdag is doorbetaalde vrije dag

In de CAO Glastuinbouw is 5 mei ieder jaar een doorbetaalde vrije dag. In de CAO Open Teelten echter is 5 mei alleen in het jubileumjaar een doorbetaalde vrije dag.

Veel mensen denken dat 5 mei 2010 (jubileumjaar) een officiële, nationale feestdag is, waarop (bijna) iedereen niet hoeft te werken en het loon krijgt doorbetaald. Dat is echter niet het geval. Of het voor werknemers een vrije dag is hangt af van de betreffende CAO.

Glastuinbouw ieder jaar 5 mei vrij
In de CAO Glastuinbouw (CAO Artikel 15 lid 2) is 5 mei inderdaad een doorbetaalde vrije dag waarop niet gewerkt hoeft te worden, 'tenzij de bedrijfsomstandigheden zulks naar de mening van de werkgever dringend vorderen of de werkgever hierover afspraken heeft gemaakt met de werknemer.' In laatstgenoemde gevallen wordt er een compenserende vrije dag vastgesteld in onderling overleg.

CAO Open Teelten
Voor werknemers die vallen onder de CAO Open Teelten is 5 mei alleen in het jubileumjaar een doorbetaalde vrije dag (CAO Artikel 11 lid 7). Indien deze dag volgens de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid in een lustrumjaar valt, wordt geen arbeid verricht. Er vindt doorbetaling van loon plaats indien deze dag een reguliere werkdag zou zijn. Er kan wel arbeid worden verricht indien de bedrijfsomstandigheden zulks naar de mening van de werkgever dringend vorderen of de werkgever hierover afspraken heeft gemaakt met de werknemer.

Werkgevers en werknemersorganisaties hebben bedoeld dat 5 mei dit jaar een doorbetaalde feestdag is.
Bron: Alles voor groene arbeid

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.