Home

Nieuws

AB Oost en AB Groningen onderzoeken fusie

De coöperaties AB Oost en AB Groningen hebben, na een eerste verkenning, besloten tot een onderzoek naar een mogelijke juridische fusie.

AB Oost en AB Groningen hebben, na een eerste verkenning, besloten tot een onderzoek naar een mogelijke juridische fusie omdat zij verwachten dat de coöperaties elkaar goed aanvullen en kunnen versterken.
Voor het onderzoek trekken de beide coöperaties vier maanden uit. In oktober zullen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden aan de Raden van Commissarissen en de Ledenraden van beide coöperaties. Naar aanleiding daarvan zullen zij besluiten of een volgende stap in het fusietraject gezet kan worden.
 
Gestage ledendaling
Door de ontwikkelingen in de agrarische sector daalt het aantal agrarische bedrijven, en daarmee ook het aantal leden gestaag. Voor AB Groningen, nu nog met ruim 1.800 leden, wordt het moeilijker nieuwe diensten te ontwikkelen. Daarnaast stellen leden andere eisen aan de dienstverlening. Samen met AB Oost, dat 13.000 leden heeft, is dienstverlening aan leden te continueren en te verbeteren.
AB Oost heeft zich in haar regio’s met name sterk ontwikkeld in de coöperatieve/agrarische sector en AB Groningen in de commerciële uitzendbranche.
 
Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.