Home

Nieuws laatste update:15 apr 2010

Zwitsers protest tegen Spaanse aardbeien

Onder het motto “Het is niet het seizoen voor aardbeien” hebben verschillende organisaties, waaronder het Platform voor Sociaal Duurzame Landbouw geprotesteerd tegen de import van fruit buiten het eigen teeltseizoen, zoals momenteel de Spaanse aardbeien.

Bij supermarkten en winkelcentra in Geneve, Lausanne en Delemont werd geprotesteerd tegen de verkoop van heel goedkope aardbeien, die volgens Philippe Sauvain van het Platform de sociale en ecologische kosten verbloemen. Sauvain toonde zich kritisch met de condities waaronder de arbeiders moeten werken in de Spaanse provincie Huelva en de wijze waarop daarbij wordt geknoeid met water en gewasbeschermingsmidddelen. Hij raadt consumenten aan lokale producten te consumeren, gedurende het eigen teeltseizoen.

Lage prijzen
Ook voor Aline Clerc van de Consumenten Federatie Romanda worden de Spaanse aardbeien op agressieve wijze aangeboden in supermarkten, tegen prijzen waaraan lokale aanbieders onmogelijk kunnen werken en waarmee het huidige seizoensaanbod van Zwitserland naar de achtergrond gedrongen wordt. Het feit dat de aardbeien uit de E.U. afkomstig zijn is voor Clerc geen garantie dat arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd.

Zwitserse politiek
De protesten waren er op gericht de Zwitserse politiek die binnenkort in debat gaat over economische herzieningen op landelijk niveau en om te bewerkstellingen dat Zwitserland van arbeidsvoorwaarden een speerpunt maakt in haar overleg met de EU over vrijhandel voor agrarische producten met Zwitserland.

Reacties in Huelva

Volgens de Spaanse organisatie van producenten en exporteurs Freshuelva is de campagne in Zwitserland de zoveelste gericht op het in diskrediet brengen van de succesvolle Spaanse aardbeien. Op de geuitte kritiek over arbeidsomstandigheden en verkwisting van middelen geeft haar voorzitter aan dat elke vrachtwagen wordt gecontroleerd en dat werknemers nog steeds de voorkeur geven aan de aardbeien boven andere sectoren.

Ook in Frankrijk protest
Ook in Frankrijk was recentelijk protest hoorbaar tegen de Spaanse aardbeien. Voor de Zwitserse ketens Coop en Migros zijn dit soort protesten reden om in Spanje werk te maken van het protocol GRASP, dat de naleving van arbeidsvoorwaarden probeert te borgen.


Bron: gfactueel.nl - Auteur: Rene Rombouts, correspondent in Spanje

Rene Rombouts, correspondent in Spanje

Of registreer je om te kunnen reageren.