Home

Nieuws

ZON schort vaststellen jaarcijfers op

Tijdens de Algemene ledenvergadering van ZON Coöperatie op 22 april jl. is, op voorstel van enkele leden, door de vergadering besloten de jaarrekening over het boekjaar 2009 vooralsnog niet vast te stellen.

Reden voor het uitstel is een verschil van inzicht tussen een deel van de leden en het bestuur over een eventuele verdeling van een bijzondere statutaire reserve onder de leden. Een aantal leden had hiertoe verzocht vanwege de moeilijke financiële situatie waarin veel tuinbouwbedrijven verkeren.

Het bestuur van ZON Coöperatie had de leden eerder aangegeven een mogelijke bestemming van de betreffende reserve mee te willen nemen in het lopende onderzoek naar de mogelijke fusie met Fruitmasters. Doordat de leden hier tijdens de vergadering van 22 april niet mee akkoord gingen zal het bestuur zich nogmaals over het verzoek buigen, en tijdens een nieuwe Algemene Ledenvergadering over enkele weken met een standpunt komen.

Bron:  ZON Coöperatie

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.