Home

Nieuws

Werkgevers zien juist nu veel kansen

Bezuinigingen en hervormingen in de economie moeten niet ‘deprimerend’ zijn, maar juist voor extra groei en nieuwe kansen zorgen. Dat is de kern van ‘Optimistisch’, de meerjarenvisie van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Zij presenteerden de visie gisteren.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland doen in hun meerjarenvisie voorstellen die naar hun overtuiging de groei van de economie extra bevorderen. Ze pleiten voor een drastische aanpak van ‘hinder en overlast’, die verlammend werken op ondernemerschap. De bestuurlijke- en uitvoeringsdrukte en regel- en wetgevingsdrukte moet zeer fors worden verminderd, aldus de werkgevers. Ook moet de overheid kleiner en kwalitatief beter.

Think small first
Een eerste voorwaarde voor een succesvol economisch Nederland is een stimulerend klimaat voor ondernemerschap. Van de 800.000 ondernemingen in dit land heeft 98 procent minder dan 50 mensen in dienst. ‘Think small first’ moet leidraad zijn in het economisch beleid. Om meer, duurzame groei te krijgen moeten bestaande sterke punten van Nederland worden uitgebreid en versterkt. Dan gaat het om clusters als chemie, water en voedsel. Om te profiteren van de sterke groei van de wereldhandel moeten de havens en Schiphol ‘state of the art’ worden gehouden. Bedrijven uit andere werelddelen moeten hun Europese hoofdkantoren hier vestigen. Nederland als ‘Gateway tot Europe’. Twee kerncentrales maken onze economie onafhankelijk van onzekere energieleveranciers en dragen bij aan een schoner milieu. Dit alles moet vanuit een sterk ministerie van Economische Zaken worden ondersteund.

De overheid heeft door de crisis een groot financieel probleem. Dat moet niet worden opgelost door ‘deprimerende bezuinigingen’, zoals in Den Haag veelal rondwaren. De klassieke ‘Haagse reflex’ van ‘linkse’ bezuinigingen als afschaffing van de hypotheekrenteaftrek of ‘rechtse’ als verlaging van uitkeringen en ambtenarensalarissen kan achterwege blijven. Lastenverzwaringen zijn taboe, want die maken de economie kapot.

Bekijk hier de meerjarenvisie van de werkgeversorganisatie.

Bekijk hier een filmpje op de site van VNO-NCW over de persbijeenkomst die VNO-NCW, LTO en MKB gisteren hielden.


Bron: gfactueel.nl - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.