Home

Nieuws

Veel sollicitaties voor burgemeesterspost

Voor het burgemeesterschap van Zuidplas hebben 21 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het najaar van 2010 in functie treden.

De sollicitanten - 18 mannen en 3 vrouwen - variëren in leeftijd van 39 tot 59 jaar. Zeven van hen zijn lid van het CDA, zes van de VVD, twee van de PvdA, twee van D66, één van de ChristenUnie, één van de SGP, één van een lokale partij en één sollicitant is geen lid van een politieke partij. Negen sollicitanten zijn (oud-)burgemeester en acht sollicitanten zijn wethouder of hebben deze functie eerder vervuld.

De verdere procedure
De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, voert de komende weken gesprekken met de sollicitanten. Hij legt een selectie van de meest geschikte kandidaten voor aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Zuidplas. Deze commissie doet een aanbeveling op basis van de profielschets. De gemeenteraad zal waarschijnlijk begin juli kandidaten voordragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de Minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Fusie
De vacature van de eerste burger van Zuidplas is ontstaan na een fusie van de gemeenten Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel op 1 januari 2010. Sinds de fusie is de heer A.F. Bonthuis waarnemend burgemeester.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.