Home

Nieuws

Stuk meer GMO-geld verleend in 2009

Coforta, de coöperatie van The Greenery, heeft vorig jaar ruim 42 miljoen euro aan subsidie gekregen in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening, de zogenoemde GMO-subsidie. Opvallend is dat veel telersverenigingen vorig jaar een flink stuk meer GMO-geld van Brussel hebben gekregen dan het jaar ervoor.

Fresq haalde in 2009 bijna 19,6 miljoen euro aan GMO-geld binnen en dat is voor deze telersvereniging ruim het dubbele ten opzichte van 2008. De coöperatieve veiling Zuidoost-Nederland kreeg in 2009 ook veel meer GMO geld dan in 2008 het geval was. In 2009 haalde ZON bijna 14 miljoen aan GMO-geld binnen, terwijl dat het jaar ervoor nog lag op 7 miljoen.

Verklaring voor verschillen
Voor de grote verschillen tussen het uitgekeerde geld in 2008 en 2009 zijn verschillende verklaringen. Zo is er sprake geweest van uitgestelde betalingen. Een andere oorzaak van de verschillen is de veranderende berekeningswijze die is toegepast na de nieuwe verordening in 2008. Volgens een LNV-woordvoerder heeft dit echter veel minder effect gehad dan de uitgestelde betalingen. Dat telersverenigingen zich niet altijd herkennen in de bedragen die genoemd worden in de database van LNV komt volgens het ministerie omdat de boekjaren van Brussel en die van de telersverenigingen niet parallel lopen.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.