Home

Nieuws laatste update:21 apr 2010

Pensioengegevens digitaal naar BPL

Het bedrijfspensioenfonds voor de landbouw (BPL) biedt voortaan via een webportaal de mogelijkheid om pensioengegevens voortaan direct via het internet te melden.

Het webportaal van het BPL vormt de directe elektronische toegang tot alle voor het pensioenfonds relevante gegevens over werknemers. Bijvoorbeeld werknemers aan- en afmelden, uploaden van een enkele periodieke loonopgave (PLO), een Multi-PLO of een bestand uit het salarispakket.
De geautomatiseerde gegevensverwerking voorkomt ook fouten en dubbel werk, wat bij faxen in de praktijk nogal eens gebeurt. Mochten er problemen zijn met digitaal aanleveren, dan geeft de website instructies. Ook is tijdens kantooruren het Klant Contact Center te bereiken (0900 – 165 65 65, € 0,025 per minuut).
 Ook accountants kunnen uiterlijk eind mei rechtstreeks online bij BPL hun gegevens aanleveren, via een speciaal accountantsportaal. Zii zijn niet langer gebonden aan één computer met certificaat, maar kunnen met een eigen inlogcode en wachtwoord inloggen. Daarmee kan hij bij BPL aangesloten werkgevers bestanden uploaden.
 
Tips
Enkele tips van het BPL bij het aanleveren van pensioengegevens:
· Gelegenheidswerkers: weet u nog niet wanneer ze uit dienst gaan? Vult u dan als einddatum acht weken na datum indiensttreding in.
· Als u een nieuwe werknemer eerst aanmeldt voordat u de loongegevens aanlevert, voorkomt u dat BPL de werknemer niet kent en de loongegevens niet verwerkt kunnen worden.
· Geeft u op tijd door wanneer een werknemer uit dienst gaat? Dan weet u zeker dat u de juiste premie betaalt.
· Is de terugkoppeling op de aangeleverde gegevens onduidelijk en begrijpt u niet welke actie u moet ondernemen? Neemt dan contact op met het Klant Contact Center of reageer via het reactieformulier op de website.
· Hebt u een herinneringsbrief ontvangen? Levert u dan alsnog de gevraagde gegevens binnen de gestelde termijn aan. Zo voorkomt u een te hoge of te lage pensioenpremie en een boete.
· Controleert u de facturen op juistheid? Als u wilt, kunnen bij iedere factuur werknemersspecificaties meegestuurd worden. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Center.
· Wilt u de loongegevens aan het einde van het jaar ook cumulatief aanleveren? Houdt er dan rekening mee dat u voor werknemers die het lopende jaar 21 zijn geworden (startleeftijd voor pensioenopbouw) niet over het hele jaar pensioenpremie hoeft af te dragen. U moet dan de loonperiode splitsen tot en vanaf de 21 jarige leeftijd.
· Als er een loonperiode niet gewerkt is en de werknemer is wel in dienst, vult u dan bij alle gevraagde rubrieken een nul in. Zo voorkomt u dat u premie betaalt over niet-gewerkte periodes.
 
Bron: BPL – bewerkt door: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.