Home

Nieuws

Ontwikkeling nieuwe rassen in gevaar

Plantum NL heeft aan de bel getrokken als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe rassen en de rol daarbij van kwekers- en octrooirechten. De branchevereniging ziet een rapport van LNV en EZ als een startpunt voor veranderingen.

Plantum NL ziet het liefst een snelle aanpassing van de Europese Biotechnologierichtlijn en is blij met de studie over kwekers- en octrooirecht die de ministers van LNV en EZ aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. De ministers onderschrijven de visie van Plantum NL dat de verhouding tussen het kwekersrecht en het octrooirecht uit balans is. De beide bewindslieden hebben laten weten dat Nederland wil inzetten op een aantal maatregelen om te voorkomen dat innovatie in de veredelingssector beperkt wordt.

Wedijveren om het beste ras
Aad van Elsen, directeur van Plantum NL: “De huidige octrooiwetgeving werkt monopolisering in de hand en belemmert innovatie en keuzevrijheid. Telers, maar ook de consument, zijn gebaat bij een situatie waarin meerdere veredelaars met elkaar wedijveren om het beste ras te ontwikkelen. We staan met elkaar de komende jaren voor de grote uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te voorzien. Alle beschikbare innovatiekracht is nodig om de gewassen hiervoor te kunnen ontwikkelen. We kunnen het ons daarom niet veroorloven dat genetisch materiaal van voedselgewassen wordt geoctrooieerd door enkele partijen die daarmee alle andere spelers buiten spel zetten. Bedenk wel dat de gehele plantaardige voedselvoorziening afhangt van een handjevol veredelingsbedrijven. Als de concentratie in de sector nog groter wordt door octrooien dan ontstaat het gevaar van een zeer ongewenste machtssituatie in de wereldvoedselvoorziening.”

Relatie octrooirecht en kwekersrecht
De ministers van LNV en EZ stuurden gistermiddag een studie aan de Tweede Kamer over de relatie tussen het octrooirecht en het kwekersrecht. De studie, getiteld Veredelde Zaken, toont aan dat de toegang tot genetisch materiaal onder druk staat door de opkomst van octrooien op planteigenschappen en veredelingsmethoden. Dit omdat bij het octrooirecht veredelaars niet meer zonder meer kunnen voortborduren op rassen, waarin octrooirechtelijk beschermde eigenschappen zitten. Onder het kwekersrecht kan dit wel dankzij de zogenoemde “breeders’ exemption”.

Inzetten op maatregelen
De beide bewindslieden hebben laten weten dat Nederland wil inzetten op de volgende maatregelen: invoeren van een beperkte breeders’ exemption in de Nederlandse octrooiwet; aanzwengelen van de discussie in Europees verband in het kader van de evaluatie van de Europese Kwekersrechtverordening (2100/94) en aandringen op evaluatie van de Biotechnologierichtlijn (98/44/EG) met voorrang voor de kwekersproblematiek; verbeterde kwaliteit van de octrooiverlening; Bevorderen voorlichting octrooirecht; Het mogelijk maken dat kwekers eenvoudig kunnen achterhalen of een bestaand ras onder de reikwijdte van een octrooi valt; Ontwikkelen van gedragscodes binnen de sector zelf.

Bron: Plantum NL

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.