Home

Nieuws

Nieuw certificaat moet Spaans imago opkrikken

Supermarkten verlangen van telers garanties dat ze niet in de fout gaan met hun werknemers. COOP en Migros nemen samen met GlobalGAP initiatieven na aanhoudende klachten van hun klanten over wantoestanden in ondermeer Zuid-Spanje.

Na pilots te hebben gerealiseerd in acht landen (Spanje, Italië, Marokko, Costa Rica, Zuid-Afrika, Vietnam, Brazilië en Kenia) is de ontwikkelingsfase van de GlobalGAP-module “GRASP” afgerond en kunnen telers in genoemde landen beginnen met de implementatie. De vrijwillige module GRASP biedt handvaten voor het vergroten van het bewustzijn rond een correcte toepassing van arbeidswet- en regelgeving en is een handleiding voor het werken volgens “Good Social Practices” op het tuinbouwbedrijf.

Ook Nederlandse telers kunnen zo een correcte naleving aantonen, al geven de initiatiefnemers aan dat Nederland voor hen geen prioriteit heeft. De module bestaat uit veertien punten die vooral administratief worden gecontroleerd. GRASP maakt geen gebruik van een vaste lijst risicolanden, maar elke retailer bepaalt voor zich de wenselijkheid om GRASP te verlangen van hun telers.

COOP:  'Verbetering in Almeria noodzaak'
De pilot in Almeria bracht een aantal punten aan het licht. Laurent Vonwiller, hoofd Kwaliteit AGF van COOP hierover: “we hebben verschillende keren vastgesteld dat de uitbetaalde salarissen onder het minimumloon lagen, dat niet alle werkdagen werden betaald of dat geen overuren werden uitbetaald.”

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Rene Rombouts, corrspondent in Spanje

Rene Rombouts, corrspondent in Spanje

Of registreer je om te kunnen reageren.