Home

Nieuws laatste update:3 mei 2010

Kloof tussen telers ZON en bestuur

Een aantal leden van coöperatie ZON staat wantrouwend tegenover het bestuur. Ze vinden het optreden van het bestuur in aanloop naar de fusie met Fruitmasters weinig doorzichtig.

Een groep telers wil een denktank formeren om zo meer betrokken te worden bij het fusieproces. Dat verzoek werd echter door het bestuur op de ledenvergadering van vorige week donderdag niet ingewilligd. De groep telers wil niet alleen meer over de voortgang van de fusie weten, maar ook eens op een rijtje gezet krijgen wat de economische voordelen van de voorgenomen fusie precies zijn. Zo willen ze weten op welke wijze een fusie de eigen positie in de keten versterkt. 

Stelling nemen
Meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen koos vorige week tijdens de vergadering ervoor om de pot met bijzondere reserves uit te keren aan de leden. Het zou gaan om een bedrag van ruim 4,1 miljoen euro. Het bestuur had de leden echter al in een eerder stadium laten weten deze reserve mee te willen nemen in de mogelijke fusie met Fruitmasters. Omdat het bestuur niet instemde met uitkering uit de bijzondere reserves, keurden de aanwezige leden de jaarrekening over 2009 niet goed. De leden benadrukken dat de uitkering van het bedrag los staat van een mogelijke fusie. Het bestuur van ZON komt vandaag bijeen om een stelling in te nemen over de pot bijzondere reserves.

Het bestuur van ZON Fruit & Vegetables is volgens de statuten verplicht om binnen vier weken een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven.

Lees hierover meer in gfactueel van dinsdag 4 mei

Bron: gfactueel.nl - Auteurs: Ellis Langen en Esther de Snoo

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.