Home

Nieuws

Greenery verwacht opnieuw moeilijk jaar

Ook de glasgroentetelers van The Greenery zijn het nieuwe seizoen relatief goed begonnen. “Die situatie werd met name veroorzaakt door de weersomstandigheden in Zuid-Europa. Op korte termijn is geen structurele marktverbetering te verwachten”, zo stelt Greenery-directeur Smits.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers over 2009 keek Philip Smits ook kort vooruit naar de rest van 2010. The Greenery gaat uit van een onveranderde prijsdruk als gevolg van het grote aanbod. De revenuen van een economisch herstel ziet Smits hooguit aan het eind van het jaar. Hij voorziet verder een duidelijke rol in de sector voor coöperatie Coforta. Doelstelling voor The Greenery zelf is om de eerder bepaalde strategie dit jaar versterkt uit te voeren. “The Greenery is klaar voor de volgende stap. Dat betekent meerwaarde creëren door middel van category leadership en verdere expansie.”

Local
Speerpunten zijn het vormgeven van ‘local for local’ productie en de lokale aanwezigheid in belangrijke markten uitbouwen. De focus ligt op die markten waar sprake is van structurele groei van lokaal geteelde groente- en fruitproducten. Het is volgens Coforta-voorzitter Theo Ammerlaan niet aannemelijk dat de coöperatie snel eigenaar wordt van productie in het buitenland. Wel adviseert hij zijn leden om die ontwikkelingen goed in de gaten te houden en waar mogelijk zelf initiatieven in belangrijke afzetlanden te ontplooien.

Bron: gfactueel.nl   Auteur: Roger Abbenhuijs

Roger Abbenhuijs

Of registreer je om te kunnen reageren.