Home

Nieuws

Geld voor inburgeren op de werkvloer

Werkgevers kunnen vanaf gisteren subsidie krijgen voor het de inburgering van werknemers of door hem ingehuurde zzp’er op de werkvloer. Daarvoor stelt minister Van Middelkoop van Vrom dit jaar in totaal zeven miljoen euro beschikbaar.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en maakt deel uit van de uitvoering van het Deltaplan Inburgering. Tot uiterlijk 31 oktober 2010 kunnen werkgevers een subsidieaanvraag doen.

De tijdelijke regeling moet werkgevers stimuleren de beheersing van de Nederlandse taal te bevorderen bij werknemers. Dat is goed voor bijvoorbeeld de onderlinge contacten met de collega’s, voor het begrijpen van eventuele veiligheidsinstructies en voor de dienstverlening aan klanten. En ook goed voor de werknemer, die daarmee meer kansen krijgt aan het werk te blijven met zicht op doorgroeimogelijkheden. De doelgroep is onder meer werkzaam in de schoonmaakbranche, de land- en tuinbouw, bij schilders- en productiebedrijven.

1000 euro per deelnemer
De subsidie is een bijdrage in de kosten van de ondersteunende activiteiten die de werkgever verricht om de inburgering mogelijk te maken. Hij geldt voor werknemers die een inburgeringscursus gaan volgen of een voorziening om de taal te bevorderen in combinatie met een mbo-opleiding. Het kan gaan om de inrichting van een leslokaal op de werkvloer, het gebruik of de aanschaf van lescomputers en het bieden van ruimte aan de werknemer om onder werktijd de taal te leren. De bijdrage bedraagt 1.000 euro per deelnemer, met een maximum van 25.000 euro per werkgever.

Bekijk hier de regeling in de Staatscourant

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.