Home

Nieuws

FNV vindt nullijn CAO glas niet acceptabel

Vakbond FNV Bondgenoten wil dit jaar niet meegaan in de nullijn die werkgevers voorstellen.

Vorig jaar bij aanvang van de afzetcrisis accepteerden de vakbonden wel de nullijn, maar daar wil de bond vanaf. Vorige week presenteerden bonden en werkgevers de voorstellen voor de nieuwe cao.
Volgens LTO Glaskracht is het marktherstel in sommige sectoren nog te broos voor een te forse inkomensstijging.

Het gat tussen werkgevers en bonden was groot, stelt onderhandelaar Gerard Roest voor FNV. "Vorig jaar zijn we onder een aantal randvoorwaarden akkoord gegaan met de nullijn, maar uiteindelijk zijn er veel minder faillissementen voorgevallen dan verwacht. Bedrijven zitten in kredietproblemen, maar het is de vraag of een loonstijging van 2 procent daarin nu zoveel uitmaakt."


Open voor onderhandeling

FNV wil vasthouden aan de landelijke cao-voorstellen van 2 procent loonsverhoging voor de komende cao vanaf 1 juli, maar dat is voor werkgevers onbespreekbaar. Roest: "Ze willen zelfs geen inflatiecorrectie afgeven. Onze leden hebben aangegeven een loonsverhoging te willen."
Voor FNV staat de looneis van 2 procent wel open voor onderhandeling. Roest: "We zijn bereid over de looneis te onderhandelen als er afspraken te maken zijn over werkzekerheid." Het gaat dan vooral om scholing.

Overeenkomsten in voorstellen

Werkgevers doen verder voorstellen voor versimpeling van verlofregelingen. Roest: "Ze willen bijzonder verlof inruilen voor twee vaste snipperdagen. Als je naar de dokter moet, hoef je geen vrij te vragen. In die situatie leveren zieke medewerkers dus dagen in." LTO Glaskracht bevestigt de wens naar versimpeling. Het is nog vroeg in de onderhandeling, stelt de vereniging. "We kennen elkaars uitgangspositie en er zijn weldegelijk overeenkomsten in de voorstellen."


Bron: AgD.nl 

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.