Home

Nieuws

Doordrager Eve’s Delight vlot uit startblokken

Deze teelt haalt niet de productie van Elsanta, maar ze halen ook de kosten niet. Aldus merkte Gijs van Herk in Heinenoord op over zijn kasteelt met het doordragende ras Eve’s Delight tijdens een bijeenkomst op zijn bedrijf.

Zijn opmerking over de productie hangt samen met de plantdichtheid van 5 planten per vierkante meter, gericht op een vroege start en met de bedoeling in en na de zomer zo lang mogelijk te blijven plukken. Hij teelt Eve’s Delight voor het eerst in een kas met hete luchtverwarming, na een eerste kennismaking vorig jaar in een buitenteelt met deze doordrager. De planten lieten toen een dip zien in augustus. Vervolgens werden weer volop bloemen geproduceerd, maar dat was gezien de groeiomstandigheden aan de late kant.

Mooie vruchten
De huidige teelt is op 18 januari in emmers met kokos op de goten gegaan, na een verblijf in de koelcel vanaf eind november. De planten zijn buiten opgekweekt. Vorige week vrijdag werden de eerste vruchten geplukt, afgelopen dinsdag - na twee plukrondes - resulterend in een productie van 100 gram per plant, ofwel een halve kilo per vierkante meter. Het gemiddeld vruchtgewicht kwam tot dan toe op iets meer dan 29 gram, met zeer mooie, en prima smakende vruchten. De teeltoppervlakte bedraagt 3.000 vierkante meter.

40 uur
Aan arbeid kostte het gewas - exclusief planten tot aan de eerste oogst - ruim 40 arbeidsuren. De meeste tijd ging zitten in het verwijderen van verkeerde bloemen in de eerste trossen. Bloemtakken doorhalen is niet aan de orde, de takken zijn dusdanig zwaar dat ze gemakkelijk breken. Doorhalen is bovendien onnodig, omdat de trossen door hun eigen gewicht vanzelf op de trosband zakken. Om die reden is ook geen touwtje gespannen om het blad af te houden.

Dip voorkomen
De discussie tijdens de bijeenkomst spitste zich met name toe op maatregelen om de productie op een vlak niveau te houden. Bij gemiddeld 27 tot 29 bloemen en vruchten per plant produceert het gewas op het oog vooral nieuw blad. “Ik zie liever bloemen”, aldus Van Herk eerlijk.
Plantenkweker Peter van der Avoird rekent erop dat de bloemproductie binnen twee weken op gang komt, bij een voldoende hoge CO2-dosering, en voldoende hoge etmaaltemperatuur om het tempo in de bloemproductie op niveau te houden. Van Herk houdt die momenteel op 18 graden Celsius, met de ramen open bij 23 graden Celsius plus de inzet van daksproeiers, en een nachttemperatuur van 12 tot 14 graden Celsius

Koelcel versus kas
Van Herk heeft naast de productieteelt met in de koelcel bewaarde planten, ook nog een proefplanting met planten na overwintering in een koude kas. Deze wat bladrijkere ‘kas’planten hadden een vergelijkbare hoeveelheid koude gehad, maar waren afgelopen dinsdag nog niet in productie. Dat hangt samen met het feit dat ze in de wintermaanden gewoon in het licht hebben gestaan, waardoor ze zijn blijven groeien, ten koste van assimilaten, wist Van der Avoird. “Je leert hieruit dat je voor een vroeg start van de pluk van grove vruchten het beste af bent met koeling in de cel”. 

Bron: agfactueel.nl - auteur Joost Stallen 

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.