Home

Nieuws

40 procent werknemers te maken met schelden

Ruim 85 procent van de werknemers geeft aan zich veilig te voelen op de werkplek, zo blijkt uit een onderzoek van FNV onder FNV-leden. Wel geeft bijna vier op de tien ondervraagden aan dat ze in de afgelopen 12 maanden met geweld of agressie op het werk te maken hebben gehad.

De FNV wilde een aantal zaken rondom het thema agressie en geweld op de werkvloer onderzoeken. Daarom heeft ze ADV Market Research gevraagd deze zaken eind maart 2010 middels een korte poll aan FNV-leden voor te leggen. Ongeveer 700 leden hebben meegedaan aan het onderzoek. Eén op de tien ondervraagden gaf ook aan zich onveilig te voelen op het werk. Het percentage dat aangeeft zich onveilig te voelen op de werkvloer, neem toe met de leeftijd.

Schelden
Een van de conclusies is dat van de vier op de tien respondenten die in de afgelopen 12 maanden met geweld of agressie op het werk te maken heeft gehad, schelden het meeste voorkomt. Van de ondervraagden gaf bijna veertig procent van de leden aan die met agressie of geweld te maken heeft gehad op het werk hierdoor de functie (veel) minder goed te kunnen uitoefenen.

Oplossen
Kijkend naar het laatste incident waarmee leden geconfronteerd werden, heeft tien procent hiervan aangifte gedaan. Ruim één derde heeft ondersteuning van de werkgever gevraagd. Van deze leden heeft tweederde deze ondersteuning ook daadwerkelijk gekregen. De belangrijkste reden om geen ondersteuning van de werkgever te vragen (voor zes op de tien) is dat ze het zelf opgelost hebben.

Bekijk hier de uitkomsten van het onderzoek.


Bron: gfactueel.nl - Auteur: Ellis Langen


Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.