Home

Nieuws

Straf bonden Almería vanwege prijsafspraken

Drie verschillende tuindersorganisaties in Almería zijn op het matje geroepen vanwege de afspraken die in december zijn gemaakt omtrent de minimumprijzen voor de tuinbouwproducten.

De Spaanse concurrentieautoriteiten hebben een strafzaak gestart tegen drie organisaties: de boerenbonden COAG en ASAJA en de, bij COEXPHAL aangesloten, Associatie van Tuinbouwveilingen in Almería.

Rumoerige periode
Vanwege de zeer lage productprijzen in het teeltseizoen 2008-2009 en in de eerste helft van het huidige seizoen, hebben veel tuinders zware verliezen geleden en heeft een groot aantal definitief af moeten haken. Almería beleefde eind 2009 een rumoerige periode door protestacties. Dit culmineerde begin december tot een ‘historisch akkoord’, waarin minimumprijzen werden vastgelegd voor alle tuinbouwproducten die door alle veilingen en coöperaties dienden te worden gerespecteerd.

Natuurlijke weg
In de eerste weken na het bekendmaken van de minimumprijzen is een aantal vergaderingen belegd door controlecommissie waarin de prijsvorming werd geëvalueerd. Tegen kerst echter stegen de prijzen langs natuurlijke weg tot ruimschoots boven het gestelde minimum, waardoor de noodzaak tot controleren verviel. Sindsdien is, door een historische hoeveelheid regen, het aanbod beperkt geweest waardoor ook de prijzen hoger kwamen dan ooit.

Procedure
De concurrentieautoriteiten hebben nu een procedure in werking gesteld vanwege ‘mogelijke concurrentievervalsing’ en het ‘oprichten van een prijsregulerend platform’. De drie organisaties hebben 18 maanden de tijd gekregen om documentatie te overhandigen waaruit blijkt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Jan van der Blom, in Almería

 

Jan van der Blom, in Almería

Of registreer je om te kunnen reageren.