Home

Nieuws

'Glossy Gerda' één keer en nooit meer

LNV-minister Gerda Verburg betreurt de gang van zaken rond glossy magazine Gerda, dat haar ministerie heeft uitgebracht. "Het had anders gemoeten en is niet voor herhaling vatbaar", zei ze tegen de Kamer.

De Kamer hield op verzoek van de PvdD vandaag een spoeddebat over 'Glossy Gerda'. Een ruime meerderheid zei het een vorm van persoonsverheerlijking te vinden, wat in strijd is met regels voor overheidscommunicatie.

Motie van treurnis
Marianne Thieme (PvdD) diende een motie van treurnis in, die steun kreeg van PvdA, SP, VVD, PVV, Groenlinks, D66 en Rita Verdonk. CDA en Christenunie namen genoegen met de spijtbetuiging van de minister. Verburg ziet er geen reden in af te treden. Verburg onderstreepte dat het magazine tot doel heeft het LNV-beleid bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Daarom was het meegestuurd met Flair, Libelle en Margriet. "Helaas leeft in de Kamer de indruk dat het blad vooral de minister heeft willen profileren. Ik betreur dat dit beeld is ontstaan", zei Verburg. Volgens haar is het accent te veel op naam en vorm van het blad komen te liggen. "Dat was bedoeld als knipoog."

Kosten niet voor CDA
Een aanzienlijk deel van de Kamer heeft ook problemen met de kosten van het blad, ruim 400.000 euro. Moties van de SP en PVV om de kosten te verhalen op het CDA kregen echter geen meerderheid.

Bron: Agrarisch Dagblad

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.