Home

Nieuws 3 reacties

AID controleert vanuit de lucht

Dit voorjaar voeren de AID en drie Brabantse waterschappen gezamenlijk controles uit op de naleving van milieuwetgeving. Het gaat om gewasbeschermingsmiddelen, mest en afvalwaterlozingen.

Op diverse dagen en tijdstippen gedurende dit voorjaar vliegen controleurs van de AID met collega’s van één van de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel of Aa en Maas mee met een inspectievliegtuig. Tegelijkertijd voeren teams van de AID en de waterschappen grondcontroles uit, mede op basis van meldingen vanuit de lucht. Het controlegebied omvat nagenoeg de hele provincie Noord-Brabant.

Controle op juist gebruik
De AID en de waterschappen letten tijdens de controles onder andere op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het soort middelen en de opslag en verwerking van mest. De waterschappen kijken daarnaast of er geen vervuild water van het land en/of het erf van agrarische ondernemers wegstroomt naar een nabijgelegen sloot.

Van waarschuwing tot proces-verbaal
Als controleurs tijdens deze handhavingsactie een overtreding vaststellen, wordt het handhavingstraject in gang gezet. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt de handhavingstrategie toegepast. Dit kan variëren van een waarschuwing tot een proces-verbaal.

Naleving regels moet beter
Uit de gezamenlijke controles vanuit de lucht die de laatste jaren zijn uitgevoerd bleek dat 80% van de gecontroleerden de regels voor opslag en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest naleven, maar dat moet beter. Zo waren in enkele gevallen de spuitmachines niet goed aangepast of werd de spuitmachine op een onjuiste manier gevuld.

Bron: AID - Auteur: Stan Verstegen

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jpk

  aid moet bij tuinders
  in het westland
  gaan controleren
  op middelen
  opbijensterfte

 • no-profile-image

  kustlander

  Meneer of mevrouw JPK is net uit een 20 jarige winterslaap ontwaakt , kruipt onder zijn steen vandaan,, en roept wat onzinnigs.
  Het is wetenschappelijk bewezen dat de huidige bijensterfte maar voor een zeer klein deel valt toeterekenen aan de glastuinbouw.
  De belangrijkste oorzaak zijn microvirussen die de bijen verzwakken en de varroamijt.
  De bijensterfte doet zich voor over de hele wereld.

 • no-profile-image

  jpk

  waarom worden er niet toegelaten middelen
  in oppervlakte en drinkwater gevonden

Of registreer je om te kunnen reageren.