Home

Nieuws

Spanjaarden analiseren de financiële situatie

Het Spaanse Ministerie van Landbouw heeft deze week overleg gehad met vertegenwoordigers van de deelstaten, organisaties van boeren en tuinders en de kredietverstrekkende organisaties van de Spaanse overheid over de situatie in de agrarische sector.

Centraal stond de vraag welke financiële instrumenten en middelen kunnen worden ingezet om de toegang tot financiering te vergemakkelijken.
Investeringen waarvoor meer faciliteiten zullen worden verstrekt zijn de modernisering van de Spaanse land- en tuinbouwbedrijven en de instroom van jonge ondernemers.
De modernisering van de kassen zal vorm krijgen in een 3 of 4 jarenplan, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken hoe de opwekking van groene energie kan worden geïntegreerd.


Toegang en dekking exportkrediet

Ook wordt gekeken hoe de toegang tot exportkrediet kan worden verbeterd. Hier gaat speciale aandacht uit naar de herverzekering van grote klanten in het buitenland en het verbeteren van de mogelijkheden om klanten in landen met een hoger risico te verzekeren, waardoor de druk op de verzadigde westeuropese markt wordt verlaagd.
Voor de Spaanse overheid is het uitbreiden van de exportkredieten een kritiek punt in het verbeteren van de concurrentiepositie van Spaanse producten in het buitenland.


Verschillende overlegorganen

Dit overlegorgaan over de financiering van de sector is het resultaat van de beslissing van het Ministerie in november om samen met betrokken partijen verschillende specifieke overlegorganen te creëren, zo ook voor de onderwerpen ´fiscaliteit´, ´biobrandstoffen´, landbouw- en concurrentiebeleid´, ´toekomst van de GMO´ en ´concentratie van coöperaties´.

Impulsen van de overheid in Andalusië

De land- en tuinbouwverantwoordelijke van de deelstaat Andalusië, Clara Aguilera, deelde tijdens Fruit Logistica mee dat het binnenkort twee nieuwe subsidielijnen zal openen, enerzijds gericht op het verbeteren van de concurrentiekracht van de bedrijven en anderszijds op het stimuleren van verdergaande concentratie van het aanbod. Aguilera: "We hebben een sterkere sector nodig en dat rechtvaardigt dat de overheid hierin meer investeeert".

Onvoldoende voortgang in concentratie aanbod

In 2009 vonden de eerste samenvoegingen van coöperaties plaats in Almeria, maar volgens Aguilera ontwikkelt dit zich te langzaam en zij roept de sector op om meer initiatieven te nemen en waarschuwt dat het overheidsgeld niet bedoeld is om lokale groepen telers te stimuleren, maar om significante stappen te maken.

Ondanks de beleving dat de tuinbouwproducten uit Andalusië als wisselgeld worden gebruikt in de onderhandelingen met landen als Marokko over de opening van markten benadrukt Aguilera dat niet obsessief moet worden gekeken naar Marokko, maar dat met open blik moet worden gekeken naar landen met een hoge concurrentiekracht zoals Nederland.


Bron: Bron: gfactueel.nl – Auteur: René Rombouts

Of registreer je om te kunnen reageren.