Home

Nieuws

Telers weer positiever gestemd

Volgens de eindejaarsenquête, van LTO Noord Advies en GIBO Groep Accountants en Adviseurs, zijn tuinbouwondernemers weer wat positiever gestemd dan in de slechte jaren 2008 en 2009.

Ruim 80% van de telers geeft 2010 een rapportcijfer 6 of hoger. Iets meer dan de helft zegt een hogere omzet te hebben gegenereerd. Vorig jaar was dit nog 20%. Ondanks de gemiddelde verbetering behaalde bijna 29% toch een lagere omzet behaalde. Voor 2011 verwacht 60% van de telers een verder herstel van de omzet, al uit zich dat niet in een grotere investeringsbereidheid (evenals vorg jaar 24%).

Telers kijken t.o.v. 2009 minder optmistisch naar kansen voor samenwerkingsverbanden en aanbodbundeling.
Het vertrouwen bij de banken lijkt terug te komen: slechts 17% van de ondernemers heeft hinder ondervonden bij het verkrijgen van een financiering, tegenover ruim 40% vorig jaar.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.