Home

Nieuws

Start campagne Vers Verwerkte Groenten

Voorjaar 2011 start de internationale EU-campagne ‘Vers Verwerkte Groenten. Lekker en gezond!’. Deze campagne gaat verwerkte groenten positioneren als onderdeel van het gehele groenten assortiment.

Het doel van de campagne is verwerkte groenten te positioneren als onderdeel van het gehele groenteassortiment, met als uiteindelijk doel de groenteconsumptie als geheel te stimuleren. Jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar vormen de doelgroep.
Op verzoek van de Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie (VIGEF) heeft GroentenFruit Bureau in samenwerking met Unilet (Frankrijk) en VLAM (België) de Europese Unie het verzoek gedaan om subsidie voor een vervolgcampagne. Voor de campagne in Nederland wordt € 780.000 uitgetrokken, waarvan 50% EU-subsidie voor 2011-2013.

Imago verbeterd
De inmiddels afgeronde 3-jarige campagne ‘Verwerkte Groenten, lekker en gezonder dan je denkt’  had als doel het imago te beïnvloeden van verwerkte groenten en het vergroten van kennis over de voedingswaarden. De primaire doelgroep waren diëtisten, huisartsen, GGD-’s en de pers.
Resultaat na afloop van de campagne was dat 53% van de doelgroep bekend was met de campagne;
41% van de diëtisten heeft de folder aangevraagd. Bijna alle diëtisten zijn nu bekend met het begrip ‘Verwerkte Groenten’. Zij vinden verwerkte groenten vooral gemakkelijk (96%), gezond (88%) en iets minder smaakvol (58%). Van de diëtisten zegt 28% dat ze hun communicatie naar cliënten hebben aangepast naar aanleiding van de campagne Verwerkte Groenten.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.