Home

Nieuws 1 reactie

Milieu niet gestoord door ggo's

De Commissie Genetische Modificatgie (Cogem) heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van vijftien jaar teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in de Verenigde Staten. Van de door tegenstanders van ggo-teelten gevreesde onvoorziene gevaren is weinig geconstateerd.

De meeste effecten van ggo-teelt op en rond de akker in de Verenigde Staten worden niet veroorzaakt door de gg-gewassen zelf, maar door teeltmaatregelen zoals het gebruik van herbiciden en door de afname van plaaginsecten op het gewas. Voorziene negatieve effecten zijn bijvoorbeeld de afname van insectenpopulaties en onkruiden op de akker, een veranderde gevoeligheid van de gg-plant voor ziektes en weersomstandigheden en het optreden van resistentie bij plaaginsecten en onkruiden.

Glyfosaat
Met name het gebruik van het herbicide glyfosaat heeft ook nadelige effecten gehad die niet waren voorzien, blijkt uit het onderzoeksrapport. Glyfosaat zorgt ervoor dat herbicidentolerante planten minder essentiële metalen zoals ijzer en mangaan opnemen en gevoeliger zijn voor schimmelziekten dan conventionele planten. Deze effecten worden niet door de transgene eigenschap zelf veroorzaakt. In de praktijk worden deze beperkte agrarische problemen door bijmesten verholpen.

Milieu-effecten
De COGEM wilde door middel van een terugblik op gg-teelt in de Verenigde Staten een beter beeld krijgen van de eventuele onvoorziene nadelige effecten hiervan op het milieu en de landbouw op de lange termijn. In Europa is nog weinig ervaring met teelt van gg-gewassen, terwijl in de Verenigde Staten al vijftien jaar op grote schaal gg-gewassen worden geteeld. In de VS vindt vooral onderzoek naar de landbouweffecten van gg-gewassen plaats. De gevolgen van gg-teelt op het milieu buiten de akker worden er niet systematisch in kaart gebracht.

De studie is uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (WUR) en concentreerde zich op dee gewassen aardappel, maïs, suikerbiet, sojabonen, katoen en alfalfa.

Bron: Cogem

Redactie GFActueel

Eén reactie

  • no-profile-image

    Peter Verschuren

    De uitkomst van zo'n rapport is volledig afhankelijk van de formulering van de opdracht en daarom (zoals met alle rapporten) op zichzelf nietszeggend.

    Als iemand mij uit kan leggen waarom het nodig is om GGO gewassen te gaan telen terwijl we al 30 tot 50% derving (oftewel overproductie) hebben in de keten dan wil ik er nog wel eens over nadenken.

    Tot die tijd blijven de risico's ondanks dit rapport voor mij onaanvaardbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.