Home

Nieuws

LLTB wil beter afgestemd archeologiebeleid

De LLTB roept Limburgse gemeenten op de regels rond het archeologiebelied onderling af te stemmen en daarbij de land- en tuinbouw te betrekken.

Er dreigt volgens LLTB wildgroei in het archeologiebeleid van Limburgse gemeenten. De regelgeving verschilt sterk en houdt te weinig rekening met agrarisch grondgebruik. Daarvan kunnen met name de aspergeteelt en de boomkwekerij de dupe worden.

Eerst archeologisch onderzoek
Bijvoorbeeld in Leudal is een groot deel van het buitengebied als mogelijk interessant is aangemerkt. Deze gemeente gaat in haar raadsvergadering van komende dinsdag het beleid voor het beschermen van archeologische waarden vaststellen.
Alleen in gebieden met lage verwachting mag een ondernemer zijn grond zonder meer dieper dan 40 centimeter bewerken. Op andere plekken - en dat is meer dan 75 procent van het buitengebied - moeten telers eerst archeologisch onderzoek laten doen.

Hoge kosten
“Wat de LLTB stoort is dat er blijkbaar op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met de extra kosten die dit meebrengt voor agrariërs en dat er ook geen rekening wordt gehouden met het gebruik van gronden in het verleden,” zegt Bert Vergoossen van de LLTB.
Archeologisch vooronderzoek kost ongeveer 2000 euro. Wordt er iets gevonden, dan volgt een sleuven onderzoek dat circa 20.000 euro kost. De kosten komen voor rekening van de initiatiefnemer.
“Percelen die voor asperges zijn of worden gebruikt, worden vooraf één meter diep bewerkt om de bewortelbaarheid te verbeteren. Op deze percelen zul je dus geen archeologie vondsten vinden en moet het onderzoek achterwege blijven.”

Ook percelen voor boomteelt zijn vaak dieper dan 50 cm bewerkt of verstoord. De Winning Limburg wil graag in overleg met de gemeente om hiervoor een haalbare en betaalbare regeling te maken. Als de gemeenteraad echter het voorstel van het college op 14 december overneemt, valt er niets meer te overleggen.

Verschillen
Ook andere gemeenten in Limburg zijn bezig met het opstellen van een beleid archeologie of hebben dat al gedaan. Er blijken nogal wat verschillen zijn. In sommige gemeenten mag maar 30 centimeter diep worden bewerkt, in andere geldt een diepte van 60 centimeter. “Ook zijn er gemeenten die in gebieden met een lage archeologische verwachting geen onderzoek vragen, terwijl het in andere gemeenten wel verplicht is om hier onderzoek te doen. Een richtlijn vanuit de provincie of het ministerie ontbreekt blijkbaar,” aldus Vergoossen.

Bron: PGroenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.