Home

Nieuws

Belastingdienst en LTO werken samen

De Belastingdienst en LTO Nederland hebben vorige week een samenwerkingsconvenant afgesloten, voor meer en sneller duidelijkheid over fiscale zaken, minder administratieve lasten en een effectiever toezicht.

Beide partijen hebben in het convenant afgesproken om actuele branchespecifieke aandachtspunten m.b.t. de uitvoering van fiscale wet- en regelgeving aan elkaar voor te leggen. Een overlegplatform gaat werken aan praktische oplossingen voor problemen waar ondernemers en Belastingdienst in de praktijk tegenaan lopen. Ook moet de rechtszekerheid worden bevorderd en willen beide convenantpartners komen tot een meer eenduidige interpretatie van de wet- en regelgeving.

Burenhulp
In de eerste uitwerking van het convenant zijn specifieke afspraken gemaakt over de kwalificatie van inkomsten uit nevenwerkzaamheden en de landelijke landbouwnormen. De discussie over burenhulp is nu uit de wereld. LTO Nederland wil de resultaten van he tplatform over een jaar evalueren.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.