Home

Nieuws 1 reactie

Vertrek Verwoert blijft onduidelijk

Nadat het nieuws over het vertrek van directeur Rian Verwoert is bezonken, komt een aantal opmerkelijke zaken bovendrijven.

Net als bij het vertrek van de directeuren van The Greenery komt ook dit onverwacht. Maar het hardnekkige stilzwijgen van Koninklijke Fruitmasters, althans tot de deadline van dit nummer, richt de aandacht juist op diverse ontwikkelingen in de afzetorganisatie.

In het summiere persbericht looft de organisatie de ex-directeur voor de inzet om Fruitmasters te ontwikkelen tot ‘een moderne coöperatie met een solide basis voor de toekomst’. De afzetorganisatie kreeg daarbij internationale allure en zowel een handels- als een verwerkingstak. Daarbij hield Verwoert altijd oog voor het belang van de telers, zo laat Fruitmasters weten.

Het is niet ondenkbeeldig dat het versterken van die positie van de telers heeft bijgedragen aan het vertrek. Een van de laatste wapenfeiten van Verwoert binnen de organisatie is het verenigen van de aanvoerders in een aparte afdeling binnen de Fruitmasters Groep. Daarvoor is onlangs een nieuwe directeur aangetrokken, die per 1 januari van start gaat. Daardoor krijgt Fruitmasters Holland als handelstak binnen de organisatie minder vanzelfsprekend ‘carte blanche’ om het fruit van de leden af te zetten. Dat brengt interne spanningen met zich mee.

Daarnaast heeft de ontwikkeling bij importdochter Citronas de afgelopen jaren allesbehalve bijgedragen aan een solide basis voor de toekomst. Na het vertrek van het management heeft het bedrijf een fors verlies geleden. Dat lijkt zich te herhalen, wat een verdere aanslag op het vermogen van Fruitmasters betekent.

Het vertrek van Verwoert betekent niet alleen een aderlating voor de afzetorganisatie zelf. De ex-directeur vertegenwoordigde Fruitmasters in diverse binnen- en buitenlandse organisaties, bijvoorbeeld bij de vermarkting van het conceptras Kanzi, maar ook van Rubens en Junami. Voorzitter van het bestuur en raad van commissarissen Rien van Doorn neemt al deze taken per direct over. Daarmee lijkt het beleid dat Verwoert heeft uitgezet, voorlopig verder vorm te krijgen.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Esther de Snoo 

Eén reactie

  • no-profile-image

    Walter van der Zandt

    Het is bijzonder zorgelijk wat er nu gebeurt is. De sector heeft het al niet makkelijk en is eigenlijk gebaat met vertrouwen naar elkaar toe. In alle onderdelen van de sector 'Fruit". En dat is er niet. Niet op het gebied van voorlichting, studieclubs,afzetorganisaties, fabrikanten , boomkwekerijen enz.. en dat is funest. Want de sector is in de laatste 20 jaar gekrompen van ongeveer 20000 ha naar nu ongeveer 8000 ha. En daarom is het belangrijk dat de overgebleven fruittelers hun visie in dezelfde richting hebben. Maar zoals een medewerker van een afzetorganisatie in de herfst van 2009 al zei, De fruittelers zijn bij tijd en wijle van die "Ongeleide Projectielen". En om nu 1 persoon alle kritiek te geven vind ik wel erg kort door de bocht. Zoals ik al eerder heb gezegd, alle beslissingen zijn in mijn visie op democratische wijze genomen. Ik wens de Hr. Verwoert alle goeds toe. M. vr. Gr. Walter van der Zandt.

Of registreer je om te kunnen reageren.