Home

Nieuws

Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving

De stuurgroep Technology Assessment (TA) van het voormalige ministerie van LNV, opgericht in 1993 om de minister te adviseren over de gevolgen van nieuwe technologieën voor de samenleving, heeft een nieuwe naam: Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving.

De onafhankelijk gepositioneerde stuurgroep TA (technology assessment) is ontstaan omdat het toenmalige ministerie van LNV behoefte had aan meer inzicht in de maatschappelijke gevolgen van nieuwe technologieën. In de loop der jaren werd deze TA steeds meer een vast onderdeel van lopend onderzoek, en werd de stuurgroep al verbreed voor adviezen over andere kennisgerelateerde maatschappelijke vraagstukken.

Naam aangepast
Nu is ook de naam aangepast: Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving. Deze naam sluit ook aan bij de nieuwe naam van het ministerie: Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.
De missie van het Platform is het vroegtijdig signaleren van maatschappelijke vraagstukken
op het vlak van landbouw, natuur en voedsel. Deze vraagstukken zullen worden verbonden
met wetenschap, technologie en samenleving.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.