Home

Nieuws

Onderzoek gunning van Greenportlane Venlo

Commissaris van de koningin Léon Frissen heeft de landsadvocaat gevraagd onderzoek te doen naar de gang van zaken rond de aanbesteding van de Greenportlane in Venlo.

Deze 27 miljoen euro kostende weg is essentieel voor de ontsluiting van de Floriade die in 2012 in Venlo plaatsvindt. Een woordvoerder van de provincie bevestigt dat de landsadvocaat om een zogenoemde second opinion is gevraagd. Directe aanleiding hiervoor is het onderzoek dat VVD-Statenlid Jos van Rey momenteel verricht naar de gang van zaken rond de aanbesteding van de miljoenenopdracht aan de bedrijven BAM Wegen en BAM Civiel. Van Rey heeft diverse vertrouwelijke documenten ingezien en hierover uitgebreid gecorrespondeerd met Frissen.

Niet iedereen hetzelfde behandeld
Bij Van Rey is de indruk ontstaan dat niet alle inschrijvers op gelijke wijze zijn behandeld. Volgens het Statenlid hebben BAM Wegen en BAM Civiel de gelegenheid gekregen om tijdens de aanbestedingsprocedure fouten in de aanbieding te herstellen. Andere bedrijven die ook niet aan alle vereisten van de provincie voldeden, zouden dit privilege niet hebben gehad.

Eerder wel akkoord bevonden
De gang van zaken tijdens de aanbesteding van de Greenportlane is eerder door advocatenkantoor Stibbe beoordeeld en akkoord bevonden. Op basis van deze goedkeuring heeft het college van gedeputeerde staten besloten de aanleg van de Greenportlane te gunnen aan BAMWegen en BAM Civiel.

Tijd cruciale rol
Van Rey heeft vorige maand GS al om opheldering gevraagd. Zo wilde hij weten waarom deputé Ger Driessen (CDA) zonder eerst met zijn collega’s te overleggen de miljoenenopdracht mocht gunnen. Volgens het college speelde de factor tijd hierbij een cruciale rol. Om de weg voor de start van de Floriade klaar te hebben, was haast geboden. Het moment dat een besluit over de gunning genomen moest worden, viel tijdens de vakantieperiode van Gedeputeerde Staten.

Bron: Dagblad de Limburger

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.