Home

Nieuws

Nieuwe norm voor bedrijfsomvang

De EU stapt over op andere uitgangspunten voor de omvang en typering van land- en tuinbouw bedrijven. In plaats van de Nederlandse Grootte-Eenheid (nge) komt de Standaardopbrengst (SO).

De Nederlandse Grootte-Eenheid (nge) is sinds tientallen jaren de economisch norm voor het vaststellen van omvang en type van land- en tuinbouwbedrijven. Dit jaar (2010) stapt de EU over op andere uitgangspunten voor de omvang en typering van bedrijven. De Standaardopbrengst (SO) is de nieuwe norm, gebaseerd op de gestandaardiseerde opbrengst van een gewas of diersoort en niet meer op het Bruto Standaard Saldo.

Geen vaste verhouding
De overstap komt onder andere door verandering in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarbij de premies ontkoppeld zijn van betreffende gewassen en dieren en zijn opgenomen in bedrijfstoeslagen. De berekening is ook eenvoudiger.
Het CBS en het LEI hebben met het Ministerie van EL&I besloten de SO met ingang van 2010 breder toe te gaan passen in de landbouwstatistiek en het –onderzoek. Er zijn geen vaste verhoudingen met de oude nge-norm. Voor akkerbouwbedrijven is de SO (in euro) duidelijk lager dan voor de intensieve glastuinbouwbedrijven met in verhouding hoge energiekosten.
In een vijfjaar gemiddelde over 2005-2009 blijkt de verhouding van de nieuwe SO per 'oude' nge bij glasgroentebedrijven bijvoorbeeld 2.595 te bedragen. Bij de potplantbedrijven is dit 3.590 en bij akkerbouwbedrijven 1.873.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.