Home

Nieuws

Nefyto: 'nationale koppen' afschaffen

De internationale koppositie van de Nederlandse land- en tuinbouw wordt bedreigd, omdat Nederland zich niet conformeert aan Europese beoordelingsmethodieken voor gewasbeschermingsmiddelen en omdat nog steeds nationaal specifieke onderdelen worden toepast.

Deze mening bracht Meerten Smit, voorzitter van Nefyto, naar voren tijdens een Rondetafelgesprek over gewasbescherming in de Tweede Kamer. Als gevolg van 'nationale koppen' (nationaal specifieke onderdelen) in het huidige Nederlandse toelatingsbeleid, met als voorbeeld de beslisboom water, zijn sommige gewasbeschermingsmiddelen niet aangevraagd. Voor andere gewasbeschermingsmiddelen moeten aanvullende studies worden geleverd, waardoor de toelatingsaanvraag wordt teruggetrokken of met vertraging en extra kosten tot gevolg.
Voor de nabije toekomst is daarnaast volgens Nefyto van belang dat Nederland aansluiting houdt met toekomstige EU-werkwijzen, zoals de zonale toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen en wederzijdse erkenning.

Europese dossiers
Nefyto erkent dat een risicobeoordeling voor gebruik onder Nederlandse omstandigheden gewenst kan zijn, maar zo’n beoordeling dient volgens haar te worden uitgevoerd op basis van een Europees toelatingsdossier, zonder daarbij nationaal specifieke studies te eisen.
Voor het behoud van de Nederlandse agrofood- en tuinbouwsector is het van groot belang dat nieuwe, innovatieve gewasbeschermingsmiddelen, zoals die voor de Europese markt worden ontwikkeld, ook voor de Nederlandse land- en tuinbouw beschikbaar komen. Conformeren aan Europese beoordelingsmethodieken en afschaffen van 'nationale koppen' zijn daarbij belangrijke voorwaarden volgens de branche-organisatie.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.