Home

Nieuws

‘Naar fytosanitair gelijk speelveld in Europa’

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw stuurt aan op het sluiten van bilaterale handelsakkoorden buiten de Europese Unie, om zo de handelspositie van de Nederlandse tuinbouw te verbeteren. Dat zegt directeur-generaal Hans Hoogeveen van het ministerie van EL&I.

Hoogeveen sprak vorige week op het Nationaal Tuinbouwcongres in Leiden. De handelsakkoorden die staatssecretaris Bleker wil sluiten moeten een tegenwicht bieden aan de conflicten die nu in het internationaal handelsverkeer regelmatig worden uitgevochten met agrarische producten als wisselgeld. Ook vraagt EL&I het agrarisch bedrijfsleven deel te nemen aan handelsmissies. “Met name in Azië is een ruimere markttoegang mogelijk”, zegt Hoogeveen.

Herziening fytosanitair garantiestelsel
De topambtenaar sprak op het congres de tuinbouwketen aan op zijn verantwoordelijkheid om die handelspositie niet zelf te verzwakken door exportregels met voeten te treden. “Er zijn nu drie of vier bedrijven die het in de handel met Rusland voor de hele sector verpesten door het sturen van rommel en het omkatten van certificaten.” Hoogeveen doelt daarmee op handelsbedrijven die Nederlands product naar Rusland exporteren via een ander EU-land, waar de fytosanitaire inspectie anders te werk gaat. 
“In Europa worden komend jaar nieuwe gewasbeschermingsregels van kracht. Daar hoort ook een herziening van het fytosanitair garantiestelsel bij. In de dierhouderij, maar ook met de verspreiding van de boktor, hebben we gezien dat fytosanitaire systemen niet overal even ver zijn.” Hoogeveen hoopt dat die nieuwe regels voor een gelijk speelveld zullen zorgen. “Dat andere landen hun systeem niet op orde hebben, mag niet ten koste gaan van onze ondernemers.”

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ton van der Scheer

Of registreer je om te kunnen reageren.